Algemeen

Besteding Stevolgelden en burgerparticipatie in openbare ruimte Ohé en Laak

Door Gemeente Maasgouw

Ter compensatie van de overlast is bij de ontgrindingen in de omgeving van Stevensweert en Ohé en Laak voor elke ton gewonnen grind, geld in een fonds gestopt. Onlangs heeft de gemeenteraad besloten om deze zogenaamde Stevolgelden, die nog steeds in reserve staan, vrij te maken voor Stevensweert en

|Doorsturen