Parochie

Parochie Sint Stephanus


Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel; tel. 0475-570166
e-mail: info@parochieheelenbeegden.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL32RABO 0119600285

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:
Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Deken R. Maessen tel. 0475-561410
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
maandag - woensdag - vrijdag
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Koster Heel
Dhr. T. Jetten Tel. 0475-571979
Dhr. M. van den Goor tel. 0475-572967
Koster Panheel
Dhr. L. Giessen Tel. 0475-572190

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van
Heel óf Beegden.
zondag 08.30u in de kapel te Panheel.

Dopen: Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.
Aanbidding: Elke 1e woensdag van de maand van 9.30 uur tot 10.00 uur.

Donderdag 7 juni

De H. Communie wordt rondgebracht aan zieken en thuiszittenden.

Vrijdag 8 juni 14.00u Heel
Huwelijk van Nada Briels en Timo v.d. Sluys

Zaterdag 9 juni 17.45u Beegden
H. Mis: Zang; parochieel kerkkoor

Zondag 10 juni 8.30u Panheel
H. Mis
Voor overleden fam. Peters-Maessen en ter ere van H. Antonius

Zondag 10 juni 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 13 juni 9.00u Heel
H. Mis
Voor overleden Theodoris Linssen en Helena Wolters (Stg

Zaterdag 16 juni 17.45u Heel
H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Zeswekendienst overleden Riet Ohmen
Voor overleden Truus Verkoulen-Vermeulen

Zondag 17 juni 8.30u Panheel
H. Mis
Voor overleden Liesbeth Coenen (Stg)

Zondag 17 juni 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 20 juni 9.00u Heel
H. Mis
|Doorsturen