Parochie

Parochie Sint Stephanus


Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel; tel. 0475-570166
e-mail: info@parochieheelenbeegden.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL32RABO 0119600285

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:
Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Deken R. Maessen tel. 0475-561410
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
maandag - woensdag - vrijdag
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Koster Heel
Dhr. T. Jetten Tel. 0475-571979
Dhr. M. van den Goor tel. 0475-572967
Koster Panheel
Dhr. L. Giessen Tel. 0475-572190

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van
Heel óf Beegden.
zondag 08.30u in de kapel te Panheel.

Dopen: Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.
Aanbidding: Elke 1e woensdag van de maand van 9.30 uur tot 10.00 uur.

Zaterdag 16 juni 17.45u Heel

H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Zeswekendienst overleden Riet Ohmen
Voor overleden Truus Verkoulen-Vermeulen
Zondag 17 juni 8.30u Panheel
H. Mis
Voor overleden Liesbeth Coenen (Stg)
Zondag 17 juni 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 20 juni 9.00u Heel
H. Mis
Zaterdag 23 juni 17.45u Beegden
H. Mis:Zang; parochieel kerkkoor
Voor overleden Virgenie Knoops-Linssen i.v.m. haar verjaardag
Zondag 24 juni 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 24 juni 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 27 juni 9.00u Heel
H. Mis

Derde zondag van juni… ja, ja, Vaderdag.

Vaderdag.. een tegenhanger van moederdag.. of gelijkheid? Een uitvinding van handy-mates? Of een overgewaaide gewoonte uit Amerika, indertijd geëntameerd door mevrouw Dodd als eerbetoon aan haar eigen vader. Misschien is het wel een combinatie van al deze verklaringen en ook een oprecht verlangen om vaders in de zon te zetten. In ieder geval is het in onze maatschappij een dag voor alle vaders, van jong tot oud. Het komt voor dat er een vader is met een zoon van 72 en een van 20 met een dochtertje van 2. We kennen vele vaders: de trotse op het optreden van zoonlief bij een zangwedstrijd; de sportieve die met zijn zoon voetbalt; de onrustige die alsmaar naar buiten loopt om te kijken waar het dochtertje blijft; de zieke vader die zich verwijt niet alles voor de kinderen te kunnen doen; de wanhopige die ziet dat het met zijn gezin niet goed gaat; de contente vader die alles op de rit heeft; de dankbare vader omdat hij een goede vrouw heeft, goede kinderen en een gelukkig huwelijk; de gelovige vader die zijn evenbeeld ziet en zoekt bij God de Vader bij wie alle vaders geborgen zijn. De Vader die grenzeloos liefheeft, vergeeft, barmhartig is en het meest vader is als alles tegenzit. Zo’n Vader wil God voor alle mensen zijn. Voor al deze vaders is het vaderdag. We kunnen hem die dag vieren of gedenken. Maar ook de Vader die ons het leven gaf. Uiteindelijk is alles een geschenk. Op de eerste plaats het leven zelf. En een vader weet dat.

René H.M. Maessen, pastoor-deken.
|Doorsturen