Parochie

Tegen de verdrukking in door pastoor-deken R. Maessen


De dood heeft in ons leven vele gezichten. Klimaatdoelen moeten gehaald worden, de Co-2 uitstoot verminderd enz. De schepping heeft door het gedrag van mensen veel te lijden. We spreken niet voor niets over de uitbuiting van de aarde. De slavernij is wel afgeschaft, maar nog veel mensen worden uitgebuit, zijn rechteloos en afgeschreven. Ook in een veilig land als het onze ontkomen we niet aan geweldsdreiging, levensbedreigende ziekten, eenzaamheid en worden mensen steeds meer teruggeworpen op zichzelf. Maar tegen de verdrukking in worden ook initiatieven genomen die een andere wereld willen en ook hier en daar laten zien. Tegen de verdrukking in en tegen alle dood in wordt het weer lente en komt de schepping tot nieuw leven. En opnieuw komt elke baby weer als een kind van God. Er blijven mensen opstaan tegen armoede en onderdrukking. En ook zijn er mensen die door het verdriet van de dood heen komen, omdat ze zich gedragen weten door een kracht ten leven. Voor gelovige mensen heet die kracht: God, Schepper, Behoeder. Voor gelovige mensen heeft die kracht in Jezus Christus een gezicht gekregen. Hij is de mens die zich bleef geven. Op hem had de dood uiteindelijk geen vat, omdat Hij zich gedragen wist door God. Dat hebben we met Pasen gevierd: tegen de verdrukking in. God laat niet los ‘het werk zijner handen’, zo bidden ons protestantse zuster en broeders en wij met hen.

René H.M. Maessen, pastoor-deken.
|Doorsturen