Algemeen

Bijeen voor bijen

Door Gemeente Maasgouw

Het gaat wereldwijd niet goed met bijen. Gemeente Maasgouw helpt het tij te keren. Bij het beheer van bermen, gazons, wadi’s en plantsoenen houden we steeds vaker rekening met insecten in het algemeen en bijen in het bijzonder.

|Doorsturen