Parochie

Door Pastoor Deken R. Maessen Vastenactie 2018


Vastenactie 2018.

‘Gaan waar niemand gaat’, dat is de evangelische drijfveer van de zusters van het heilig Hart van Jezus en Maria. Deze zusters werken sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia. Vanuit hun missie zetten zij zich in voor onderwijs en ziekenzorg voor o.a. geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen. Toen de Aidsepidemie uitbrak hebben de zusters hun ziekenhuis overgedragen aan de staat en hebben ze een programma opgezet om de impact van Aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg. Ze zijn de enige grote hulporganisatie die in deze regio werkt op het gebied van Aids- en HIV-bestrijding en die zorgt voor de talloos vele wezen. Het project richt zich verder concreet op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die weduwnaar/weduwe zijn of alleenstaande (pleeg) ouder, die een laag inkomen hebben –tussen de 0 en 6 euro per week – en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen. Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar) 3 jaar lang te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. De armoede is groot in deze regio en het is vrijwel onmogelijk om in alle basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, kleding en schoolgeld. 7,4 % van de lokale bevolking is besmet met het HIV-virus. Vooral in de generatie die seksueel actief is, heeft aids een groot gat geslagen. Daardoor zijn veel grootouders nu genoodzaakt voor hun kleinkinderen te zorgen. Hulp is dringend nodig en daarom: GEEF MET LIEFDE.

René H.M. Maessen, pastoor-deken
|Doorsturen