Parochie

Parochie Sint Stephanus


Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel; tel. 0475-570166
e-mail: info@parochieheelenbeegden.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL32RABO 0119600285

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:
Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Deken R. Maessen tel. 0475-561410
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
maandag - woensdag - vrijdag
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Koster Heel
Dhr. T. Jetten Tel. 0475-571979
Dhr. M. van den Goor tel. 0475-572967
Koster Panheel
Dhr. L. Giessen Tel. 0475-572190

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van
Heel óf Beegden.
zondag 08.30u in de kapel te Panheel.

Dopen: Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.
Aanbidding: Elke 1e woensdag van de maand van 9.30 uur tot 10.00 uur.

Zaterdag 28 april 17.45u Beegden

H. Mis: Zang parochieel kerkkoor

Zondag 29 april 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 29 april 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 2 mei 9.00u Heel
H. Mis met aansluitend aanbidding

Zaterdag 5 mei 17.45u Heel
H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Jaardienst voor overleden ouders Thijssen-Leurs
Voor overleden Jack Frencken
Jaardienst voor overleden ouders v. Engelshoven-Paulissen
Voor overleden Bèr Henckens en Truus Henckens-Hermans
Voor overleden Christ Moors
Jaardienst voor Wilhelmus(J.L.) Snijders en Clara (E.H.) Snijders-Gijsen
Voor overleden Maud Segers
Voor overleden Jac Clout
Voor overleden Mia Alers-Leduc
Voor overleden ouders v/d Goor-Jenniskens, Rini en Jac en Georg en Wietse
6 Wekendienst voor overleden Jacqueline Bosma-Rietbergen
Jaardienst voor overleden Fieke Brouns-Gisberts (Stg)

Zondag 6 mei 8.30u Panheel
H. MIs
Voor een bijzondere intentie (G)

Zondag 6 mei 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 9 mei 9.00u Heel
H. Mis
Woensdag 9 mei 19.00u Panheel
H. Mis ter ere van Maria namens de Damesvereniging Heel
Deze H. Mis is voor iedereen toegankelijk

Donderdag 10 mei 10.30u Heel
Hemelvaartsdag
H. Mis
|Doorsturen

Agenda>>> Klik hier voor de complete Agenda.Waar besteed jij het vakantiegeld aan dit jaar?

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Aanbiedingen!

Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties