Parochie

Parochie Sint Stephanus


Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel; tel. 0475-570166
e-mail: info@parochieheelenbeegden.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL32RABO 0119600285

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:
Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Deken R. Maessen tel. 0475-561410
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
maandag - woensdag - vrijdag
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Koster Heel
Dhr. T. Jetten Tel. 0475-571979
Dhr. M. van den Goor tel. 0475-572967
Koster Panheel
Dhr. L. Giessen Tel. 0475-572190

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van
Heel óf Beegden.
zondag 08.30u in de kapel te Panheel.

Dopen: Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.
Aanbidding: Elke 1e woensdag van de maand van 9.30 uur tot 10.00 uur.

Zaterdag 26 mei 17.45u Beegden

H. Mis: Zang; parochieel kerkkoor

Zondag 27 mei 8.30u Panheel
H. Mis
Voor overledenen van de familie Coumans-Segers, tante An en ome Neer en Mia Coumans -van Pol

Zondag 27 mei 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Zondag 27 mei 14.00u Panheel
Doopplechtigheid Simon van Opstal
Zondag 27 mei 14.45u Panheel
Doopplechtigheid Guus Delhoofen
Woensdag 30 mei 9.00u Heel
H. Mis
Voor een overleden neef

Zaterdag 2 juni 17.45u Heel
H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Voor overleden Truus Mans
Voor overleden Roet Copray, 60 jaar bewoonster van St. Anna
Voor overleden ouders Janssen-Wertz en kinderen

Zondag 3 juni 8.30u Panheel
H. Mis
Voor een bijzondere intentie (G)

Zondag 3 juni 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 6 juni 9.00u Heel
H. Mis met aansluitend aanbidding
Voor een overleden neef

Donderdag 7 juni
De H. Communie wordt rondgebracht aan zieken en thuiszittenden.
|Doorsturen

Agenda>>> Klik hier voor de complete Agenda.Waar besteed jij het vakantiegeld aan dit jaar?

Deze poll is gesloten, u kunt niet meer stemmen.

Bekijk resultaten

Aanbiedingen!

Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties