Parochie

Parochie Sint Stephanus


Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel; tel. 0475-570166
e-mail: info@parochieheelenbeegden.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL32RABO 0119600285

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:
Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Deken R. Maessen tel. 0475-561410
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
maandag - woensdag - vrijdag
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Koster Heel
Dhr. T. Jetten Tel. 0475-571979
Dhr. M. van den Goor tel. 0475-572967
Koster Panheel
Dhr. L. Giessen Tel. 0475-572190

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van
Heel óf Beegden.
zondag 08.30u in de kapel te Panheel.

Dopen: Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.
Aanbidding: Elke 1e woensdag van de maand van 9.30 uur tot 10.00 uur.

Zaterdag 23 juni 17.45u Beegden

H. Mis:Zang; parochieel kerkkoor
Voor overleden Virgenie Knoops-Linssen i.v.m. haar verjaardag

Zondag 24 juni 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 24 juni 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 27 juni 9.00u Heel
H. Mis

Zaterdag 30 juni 17.45u Heel
H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Voor overleden Bèr Naus en zoon Huub
1e Jaardienst voor overleden Mathijs Sniekers
Voor overleden Truus Hocks, Corry Hocks en overleden ouders Hocks-Janssen (Stg)

Zondag 1 juli 8.30u Panheel
H. Mis
Voor overleden familie van Aarsen-Joris

Zondag 1 juli 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 4 juli 9.00u Heel
H. Mis met aansluitend aanbidding
Donderdag 5 juli
De H. Communie wordt rondgebracht aan zieken en thuiszittenden.

IN DE MAANDEN JUNI-JULI EN AUGUSTUS IS DE KAPEL IN PANHEEL VOOR PUBLIEK GEOPEND VAN 14.00U-16.30 UUR
HET IS DE MOEITE WAARD EEN KIJKJE TE KOMEN NEMEN
|Doorsturen

Agenda


>>> Klik hier voor de complete Agenda.
Aanbiedingen!

Ingezonden Jouw nieuws

Vacatures


Sjnabbeltjes

Laatste reacties