Parochie

Parochie Sint Stephanus


Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel; tel. 0475-570166
e-mail: info@parochieheelenbeegden.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL32RABO 0119600285

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:
Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Deken R. Maessen tel. 0475-561410
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
maandag - woensdag - vrijdag
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Koster Heel
Dhr. T. Jetten Tel. 0475-571979
Dhr. M. van den Goor tel. 0475-572967
Koster Panheel
Dhr. L. Giessen Tel. 0475-572190

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van
Heel óf Beegden.
zondag 08.30u in de kapel te Panheel.

Dopen: Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.
Aanbidding: Elke 1e woensdag van de maand van 9.30 uur tot 10.00 uur.

Zaterdag 22 september 17.45u Heel

H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkkoor
Jaardienst voor overleden Wiel Daemen en overleden ouders Daemen-Geraats (Stg)
t.g.v. de verjaardag van overleden Lena Geraats (Stg)

Zondag 23 september 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 23 september 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 26 september 9.00u Heel
H. Mis
Zaterdag 29 september 17.45u Beegden
H. Mis: Zang mannenkoor "De Zank"
Voor overlkeden pastoor Lei Smeets en overleden ouders Willem Smeets en Anna Smeets-Verstraelen (Stg)
V oor overleden Mia Reinen-Verstraelen (Stg)
Voor overleden familie van Herten-Görtz (Stg)
Jaardienst voor overleden ouders Dahmen-Strens
Voor overleden On Segers

Zondag 30 september 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 30 september 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 3 oktober 9.00u Heel
H. Mis met aansluitend aanbidding


 
|Doorsturen