Parochie

Parochie Sint Stephanus


Parochiecentrum: Mgr. Savelbergweg 93A
6097 AE Heel; tel. 0475-570166
e-mail: info@parochieheelenbeegden.nl

website cluster Emmaus: www.cluster-emmaus.nl

Rabobank: NL32RABO 0119600285

Indien u deze misintenties of de nieuwsbrief ook via mail wilt ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via de website www.cluster-emmaus.nl.

Voor dringende pastorale zaken:
Kapelaan M. Bodden 0475-575667
Deken R. Maessen tel. 0475-561410
Pastoor J. Berkemeijer tel. 0475-451292

Voor overige zaken verzoeken wij u contact op te nemen met het parochiecentrum.
Openingstijden Parochiecentrum:
maandag - woensdag - vrijdag
9.30 – 12.00 uur
tel. 0475-570166

Koster Heel
Dhr. T. Jetten Tel. 0475-571979
Dhr. M. van den Goor tel. 0475-572967
Koster Panheel
Dhr. L. Giessen Tel. 0475-572190

Eucharistievieringen in de weekeinden:
Om de week op zaterdag om 17.45u in de kerk van
Heel óf Beegden.
zondag 08.30u in de kapel te Panheel.

Dopen: Iedere 4e zondag van de maand.
Tijd in overleg.
Aanbidding: Elke 1e woensdag van de maand van 9.30 uur tot 10.00 uur.

Zaterdag 29 september 17.45u Beegden

H. Mis: Zang; mannenkoor "De Zank"
Voor overleden pastoor Lei Smeets en overleden ouders Willem Smeets en Anna Smeets-Verstraelen (Stg)
V oor overleden Mia Reinen-Verstraelen (Stg)
Voor overleden familie van Herten-Görtz (Stg)
Jaardienst voor overleden ouders Dahmen-Strens
Voor overleden On Segers

Zondag 30 september 8.30u Panheel
H. Mis
Zondag 30 september 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 3 oktober 9.00u Heel
H. Mis met aansluitend aanbidding

Donderdag 4 oktober
De H. Communie wordt rondgebracht aan zieken en thuiszittenden

Zaterdag 6 oktober 17.45u Heel
H. Mis: Zang; dames- en heren kerkkoor
Jaardienst voor oud pastoor deken Leonardus kierkels (Stg)
Jaardienst voor overleden ouders Coumans-Valkenborg (Stg)
Voor overleden Ruud Janssen, vader Pierre Janssen en kleindochter Floor Janssen
Jaardienst voor overleden Willem en Franciska Leduc, Jos , Ger en Wendy van Gellecom en Carol van der Sluizen
70 jarig koorjubileum van Annie Leduc-Scheepers eerst in het dameskoor en later in het dames- en heren kerkkoor

Zondag 7 oktober 9.30u Panheel
H. Mis
Voor overleden familie Verheggen-de Wijze

Zondag 7 oktober 10.30u Heel
Viering Daelzicht
Woensdag 10 oktober 9.00u Heel
H. Mis
|Doorsturen