Parochie

Prikkel in het vlees door pastoor- deken R. Maessen


Prikkel in het vlees,

zegt St.Paulus, is heilzaam voor een mens. Nou, daar hebben we niet van terug. Maar wat bedoelt Paulus eigenlijk daarmee? Om wakker te blijven in je geloof, in wat je doet en laat, is het goed om af en toe bij de les gehouden te worden door een buitenstaander. Sint Paulus gebruikt het woord ‘prikkel’ in samenhang met de dood. En de angel –de prikkel- van de dood is de zonde. Je mag dat zowel letterlijk als figuurlijk opvatten en hier wordt verwezen naar de geestelijke dood van een christen. Ik kan gedoopt zijn en christen en toch een ‘dode’ christen. Wij mensen moeten op de een of andere manier gewaarworden dat ons geloof tot concrete daden moet leiden willen we de naam van Jezus Christus nog kunnen gebruiken. De Vastentijd is een tijd waarin we onszelf onderzoeken en ons bijvoorbeeld afkeren van laksheid in ons geloof. De zin van het vasten eertijds lag vooral in minder eten. Het minderen in eten is de prikkel die je veertig dagen laat voelen dat je met iets bezig bent waardoor je een beter mens wil en kunt worden. De betrekkelijkheid van veel zaken die we nu najagen wordt ineens zichtbaar,want vasten kun je op vele terreinen. En dat is wel de winst van de vrijheid dat we niet meer opgelegd krijgen wat je allemaal niet mag. Deze vrijheid is een groot goed maar heeft ook de mogelijkheid, omdat er geen prikkel meer is, dat er niets gebeurt. Wie serieus met zijn geloof omgaat, zoekt naar verdieping, wil het minder goede uit zijn leven kwijt en bovenal een gelukkig gelovige zijn of worden. Zonder inspanning is er op geen enkel terrein winst of vooruitgang. Ook niet in ons gelovig leven.

René H.M. Maessen, pastoor-deken.
|Doorsturen